Pár her pro zábavu

Honer

Hrají jednotlivci, doporučený počet hráčů je 4 – 8.  Hraje se pouze do plných, pořadí se losuje před začátkem hry.

Na začátku hry má každý hráč -200 bodů a jeho úkolem je co nejdříve se dostat do kladných hodnot (u nás se říká „do nebe“). Toho lze docílit skrze níže uvedené bodování jednotlivých figur.

Hraje se tak, že se záporné body každého hráče sečtou (tzn. když hrají 4 hráči, počítáme na začátku hry s  –800 body) a hraje se do té doby než se záporné a kladné body vyrovnají. Hráči se v pravidelném pořadí střídají.

Na začátku hry má každý hráč v každém kole možnost 3 hodů.

Ve chvíli, kdy jednomu hráči poklesne počet bodů pod -100, se snižuje počet hodů na 2 (od následující rundy).

V okamžiku, kdy jednomu hráči poklesne počet bodů pod -75, tak se snižuje počet hodů na 1 (od následující rundy).

Hra končí ve chvíli kdy se kladné body a záporné body všech hráčů vyrovnají (runda se nedohrává).

Hráči, kteří na konci hry zůstanou v záporných hodnotách zaplatí do banku obnos, který jim zbývá do 0.  Cena 1 kuželky se stanovuje vždy na začátku hry, obvykle to bývá 0,20 Kč nebo 0,50 Kč.  Hráčům, kteří se dostanou do kladných hodnot, je z banku vyplacen obnos ve stejném poměru.

Bodování jednotlivých figur:

– za shození kuželek bez předního rohu se počítá tolik, co spadlo (tj. 1 kuželka = 1 bod).

– za shození 2,3 nebo 4 kuželek včetně předního rohu se počítá dvojnásobek sraženého počtu kuželek (např. 4 kuželky = 8 bodů). Vyjímku tvoří tyto figury:

– brandejs (p.roh + král + z.roh) = 12 bodů

– sedmdesátka (p.roh + král ) = 70 bodů

– za shození 5,6 nebo 7 včetně předního rohu se počítá dvojnásobek sraženého počtu kuželek + 2 (tj. 5 kuželek = 12 bodů).

– za shození 8 kuželek vč. předního rohu a krále se počítají 24 body.

– za shození 8 kuželek bez krále (věnec) se počítá 30 bodů.

– za shození 9 kuželek se počítá 36 bodů.

Domečky

Hrají jednotlivci, doporučený počet hráčů je 4 – 8.  Hraje se pouze do dorážky, pořadí se losuje před začátkem hry.

Účelem hry je dělat co nejméně chyb, neboť každá chyba je potrestána nakreslením další části domečku (ale jak se dozvíte dále, tak ani bezchybný výkon nezaručuje vítězství, neboť důvodů pro nakreslení čáry je více).

Ten, kdo „postaví“ celý domeček a „zatopí“ (domaluje se kouř), vypadává ze hry.

Hrát se může o cokoliv (peníze, pivo, frťany nebo jen tak o nic).

Pravidla pro kreslení domečku

Za každý újezd si hráč nakreslí jednu čáru.

Hráč, který shodí poslední kuželku (dorazí), kreslí čáru tomu, kdo hraje před ním.

Čára se také kreslí hráči, který hází potřetí do plných (otvírá).

Pokud se někomu podaří jedním hodem shodit všech devět kuželek, nakreslí všem ostatním hráčům jednu čáru.

Jak takový domeček může vypadat ? Záleží na vaší fantazii a na počtu hráčů. Čím méně hráčů, tím může mít domeček více čar.

Taktika

Ne vždy je výhodné snažit se shodit do plných co nejvíce (protože těžko budeš vždy shazovat devítku), ale to už zjistíš při hře sám. Osvědčeným otevřením je hra na fány nebo branďák, protože tam je nejmenší nebezpečí, že to hráč po tobě dorazí (a tobě by se samozřejmě kreslila čára).

Desatero

Doporučený počet hráčů je 8 – 10.  Hraje se pouze do plných, pořadí se losuje před začátkem hry.

Na tabuli se napíší hráči pod sebe (řádky) a vytvoří se 10 sloupců (1 – 10), kde číslo sloupce znamená zároveň jeho hodnotu v Kč.

Hraje se 10 kol po 1 hodu. Hráč, který odehraje hod, může zapsat svůj výkon do jakéhokoliv svého volného sloupce.

Aby se mohl v tomto sloupci tzv. škrtnout ( X ), tak musí hodit více, než je „neškrtlý“ výkon v daném sloupci (je vždy jeden). Pokud hodí stejně nebo méně, tak si tento výkon zapíše a zároveň škrtne do té doby „neškrtlé“ číslo svého soupeře.

Cílem je, abych měl po odehrání hry všechny své sloupce (1 až 10) „škrtlé“, v tom případě jistě beru výhru.  Pokud budu mít nějaké sloupce „neproškrtlé“, tak naopak tyto sloupce platím do banku.

Nejdříve všichni co prohráli zaplatí své sloupce do banku, pak se stejným poměrem o výhru podělí výherci (může jich být více).

Pokud nastane případ, kdy všichni hráči platí alespoň 1 sloupec (tzn. není ani jeden „vyškrtaný“ hráč), tak peníze zůstávají v banku a hraje se další hra.

Sokolská

Mohou hrát družstva nebo jednotlivci. Hraje se pouze do plných, ale jen do prvních 5 kuželek (l.sedlák, l.p.dáma, p.roh, p.p.dáma, p.sedlák).

Každý závodník má pět hodů. Pokud hrají proti sobě 2 družstva, tak se hráči obou stran střídají.

Bodování jednotlivých figur:

– všech pět kuželek je za 14 bodů

– přední roh a další tři kuželky je za 13 bodů

– přední roh a další dvě kuželky je za 12 bodů

– přední roh a další jedna kuželka je za 11 bodů

– samotný přední roh je za 10 bodů

– dáma a oba sedláci je 8 bodů

– dáma se sedlákem je za 7 bodů

– samotná dáma je za 6 bodů

– samotný sedlák je za 3 body

Odstavovaná

Mohou hrát družstva nebo jednotlivci, přičemž každý hráč je povinen odházet devět hodů.

První hod hraje do všech 9 kuželek, v dalších hodech se mu vždy 1 kuželka odstaví.  Odstavuje se v tomto pořadí: levý sedlák, pravý sedlák, levá zadní dáma, pravá zadní dáma, levá přední dáma, pravá přední dáma, zadní roh, přední roh až posledním hodem hraje závodník na samotného krále.

Do výsledku se pak násobí výsledek do devíti kuželek 1x, do osmi kuželek 2x, do sedmi 3x… až poslední hod na „krále“ se násobí 9x.

Největší vůbec dosažitelný počet poražených kuželek při tom činí 165.

Švédská

Hrají jednotlivci, doporučený počet hráčů je 4 – 8.  Hraje se pouze do plných.Název hry je odvozen odtud, že se přednímu rohu dříve prý také říkalo „starý Švéda“.

Všichni hráči začínají na 1000 bodech. Každý hráč hraje sérii po 3 hodech. Hra končí, pokud některý z hráčů dosáhne 0 bodů (dokončí se ale celá runda). Za sražené figury se odčítají body.

Bodování jednotlivých figur:

– samotný přední roh je 1000 bodů

– hodovka je 200 bodů

– osm s předním rohem je 160 bodů

– sedm s předním rohem je 140 bodů

– šest s předním rohem je 100 bodů

– pět s předním rohem je 50 bodů

– čtyři s předním rohem je 40 bodů

– tři s předním rohem je 30 bodů

– dvě s předním rohem je 20 bodů

– bez předního rohu se počítá za výsledek počet sražených kuželek násobený týmž číslem (např. při sražení 5 kuželek – 5×5=25)

– dvě kuželky a jedna (bez předního roha) se do výsledku vůbec nezapočítávají.

Obdobně jako např. u honera je potřeba na začátku hry stanovit cenu 1 kuželky. Všichni hráči, kteří nedosáhli 0 bodů v tomto poměru zaplatí do banku. Hráč nebo hráči, kteří dosáhli 0 bodů se potom o tyto peníze z banku stejným dílem rozdělí.

POZOR – slabší hráči velmi snadno prohrají „docela“ pěkné částky.

Frankfurtská spekulační

Hrají jednotlivci, doporučený počet hráčů je 4 – 8.  Hraje se pouze do plných.

Všichni hráči začínají na 1000 bodech. Každý hráč hraje sérii po 6 hodech, pořadí si losují na začátku hry. Hra končí, pokud některý z hráčů dosáhne 0 bodů (dokončí se ale celá runda). Za sražené kuželky se odčítají body.

Pravidlo:

Jednotlivé výsledky hodů se zapisují do šesti různých řádek, podle toho, jak si hráč před hodem sám určí. Počet poražených kolků se pak násobí pořadovým číslem zvolené řádky, takže kdo dovede správně odhadnout svou okamžitou dispozici před hodem, získává náskok před spoluhráči.

Obdobně jako např. u honera je potřeba na začátku hry stanovit cenu 1 kuželky. Všichni hráči, kteří nedosáhli 0 bodů v tomto poměru zaplatí do banku. Hráč nebo hráči, kteří dosáhli 0 bodů se potom o tyto peníze z banku stejným dílem rozdělí.

Násobilková

Mohou hrát družstva nebo jednotlivci. Hraje se pouze do plných.

Každý hráč má 6 hodů rozdělených do dvou sériích po 3 hodech.

Pravidlo:

Počet kuželek poražených prvním hodem se násobí výsledkem hodu druhého a celek pak ještě počtem kolků sražených třetím hodem (např. 1. hodem hráč udělal 9 kolků a 2. hodem 7, má tedy celkem 63 bodů; posledním třetím hodem pak udělá 8, tedy celkově se mu napíše k dobru 63×8, tj. 504 body).  I tato hra se může hrát jako singl nebo v družstvech.

Vajíčko

Mohou hrát družstva nebo jednotlivci proti sobě. Hraje se pouze do plných.

Jedna série se hraje na 40 hodů, pokud hraje družstvo, tak se hráči pravidelně střídají po hodu.

Pravidlo:

Po každém hodu se vyškrtne z vajíčka, které vidíte na obrázku číslice, která je shodná s počtem poražených kuželek. Při 100% úspěšnosti to zvládnete na 30 hodů, ale sami zjistíte, že tak jednoduché to není. Shodit 0 znamená trefit „čistou díru“ bez dotyku mantinelu. V soutěži vítězí hráč (nebo družstvo), který bude mít nižší součet zbylých (neproškrtlých) číslic. Pozor – 0 se počítá za 10 bodů ! V případě, že oba hráči (nebo družstva) skončí před 40.hodem, tak vítězí ten, který dokázal vyškrtnout všechny číslice na nižší počet hodů.

Zdroj:http://kktrnovany.troell.cz/hry/hry.html

Historický kuželník v Grébově vile

Zde v odkazu možno shlédnout dokument České televize o plně funkčním historickém kuželníku v Grébově vile v Praze na Vinohradech. Příspěvek je zhruba v čase 8:50.

O kuželkách

Podle dochovaných zpráv, zjištěných podle různých pramenů, je hra v kuželky tak stará, jako lidstvo samo. Již pračlověk používal „kulaté oblázky“ ovšemže ne při hře v kuželky, ale k lovu zvěře, na kterou číhal při vyšlapaných stezkách v pralesích.  První zmínka o hře v kuželky se datuje asi 7000 let zpět od našeho letopočtu. Stín dávné minulosti zastřel pravdu věků a první zřetelnější zprávy o kuželkách máme z doby trojských válek, jak vypráví Homér, když prý hledal smysl této hry. Rovněž podle řeckého dějepisce Athenauesa měla tehdy hra v kuželky zcela jiný ráz, když se vlastně hrálo o „ženu“.  Athenaues o tom píše: počet šlechticů z Ithaky a další počet z blízkých ostrovů ucházelo se o dceru a jmění Ulisovo (bylo prý jich 108), a právě tolik bylo zakulacených kamenů (koulí), se kterými se hrálo. Tyto nápadníky bohaté nevěsty postavili na upraveném prostranství do dvou řad proti sobě. Uprostřed mezi řadami byl postaven kámen zvaný Penelope. Tato kamenná „Penelopa“ byla cílem, na který sokové museli házet z určené vzdálenosti.

Již tato hra o ženu měla určitá pravidla, prý velmi složitá, tyto však ponechme stranou a více nás bude zajímat ono prostranství, ve kterém házeli, resp. kouleli na kamennou „Penelopu“. Bylo prý kamenné z mramoru, neboť jinak by ti poslední hráli na úplně rozrytém terénu.  Další zpráva o hře v kuželky je již známá z dekretu Karla V., krále francouzského z XI.  století, který hru v kuželky zakázal. Bylo však dovoleno mít na „trávníku“ vlastní kuželník, t. zv. „la boule sur le vert“. Je jistě zajímavé, že tato (volně přeloženo) „zelená koule –boule vert“ dala prý jméno pařížským ulicím „boulevert“, kterýžto název byl později změněn na známější „Bouleward“. Ve XIII. a XIV. století jsou opět již přesnější zprávy, které nám říkají, že dráhy ve Frankfurtu, pro koulení do kuželek byly již pečlivě upravovány.  V téže době hráli v Anglii hru v kuželky podobnou golfu. Ovšem jak, a na jakých drahách, zatím se nepodařilo zjistit.

V Čechách se hře v kuželky původně říkalo „švédi“, neboť ji k nám přinesli vojáci švédského krále Gustava Adolfa. Skutečnost, že vojáci při svých pochodech holdovali této hře, opravňuje nás k domněnce, že hráli na improvisovaných drahách, které v Čechách zůstaly. Tyto dráhy byly byly našimi lidmi zdokonalovány tak, že se u nás vytvořil prototyp dnešních kuželníků, které ještě někde v české nebo slovenské vesnici nalézáme, však zarostlé trávou.

Člověk nezůstává a tvrdošíjně nelpí na stejném vzhledu určitých věcí, je vynalézavý a hledí si vše zlepšit a život zpříjemnit. Také tyto dráhy si lidé upravovali a zlepšovali. Avšak prostý lid si pro své kratochvíle upravoval prostě a samozřejmě vybavení kuželen pro chudé. Jinak to bylo u pánů –šlechty. Oba typy kuželen nalézáme již před první světovou válkou, a to po celé Evropě. Císař bývalé rakousko-uherské monarchie František Josef I. měl na svém sídle Schönbrunnu ve Vídní přepychový kuželník, na kterém holdoval hře v kuželky. Ještě přepychovější nechal postavit ve XIII. vídeňském okrese Hietzingu v Trautmansdorferstrasse ve vile své chráněnky von Schrätt. Očitý svědek o tom kuželníku vyprávěl: přepychové zařízení bylo v mosazi, v mramoru a v křišťálu. Dráha byla vyleštěná (z mramoru) a sběh pro kouli krytý, nehlučný a vyúsťoval ve figuře černocha z jehož útrob se koule vynořovala do natažené ruky (dlaně), ze které si hráči koule brali.

K tomuto kuželníku pojí se jedna pověst, a sice, že byl zvukově isolován od vnějšího světa a měl několik přilehlých místností, ve kterých bylo prý rozhodnuto, kdo bude financovat první světovou válku.

PRAVIDLA PRO DOKONALÝ VRH KOULÍ

a) Uchopiti kouli, hluboce nabrati dechu, s komíhající
se paží se předkloniti, určiti místo vrhu,
podívati se na místo položení koule, napiati svaly,
odhadnouti sílu potřebnou ku vrhu a provésti vrh.
b) Vzpřímiti tělo, ramena nechati poklesnouti, uvolniti
svaly a znovu hluboce nabrati dechu.
c) Pozorovati dopad koule a výsledek vrhu.
d) Uvarovati se veškerých nesportovních pohybů,
jako skoků, pomáhání tělem apod.
Takto provedené vrhy uvádějí veškeré svalstvo do
pohybu, posilují srdce, plíce a ztužují svalovou
soustavu tělesnou.
Dosažení úspěchu podmíněno jest pravidelným
cvičením, při kterém jest třeba počet hodů postupně,
avšak poznenáhlu zvyšovati. Cvičení
nesmí býti přeháněno a za
nejvyšší hranici cvičného výkonu
lze počítati 300 hodů.