PRAVIDLA PRO DOKONALÝ VRH KOULÍ

a) Uchopiti kouli, hluboce nabrati dechu, s komíhající
se paží se předkloniti, určiti místo vrhu,
podívati se na místo položení koule, napiati svaly,
odhadnouti sílu potřebnou ku vrhu a provésti vrh.
b) Vzpřímiti tělo, ramena nechati poklesnouti, uvolniti
svaly a znovu hluboce nabrati dechu.
c) Pozorovati dopad koule a výsledek vrhu.
d) Uvarovati se veškerých nesportovních pohybů,
jako skoků, pomáhání tělem apod.
Takto provedené vrhy uvádějí veškeré svalstvo do
pohybu, posilují srdce, plíce a ztužují svalovou
soustavu tělesnou.
Dosažení úspěchu podmíněno jest pravidelným
cvičením, při kterém jest třeba počet hodů postupně,
avšak poznenáhlu zvyšovati. Cvičení
nesmí býti přeháněno a za
nejvyšší hranici cvičného výkonu
lze počítati 300 hodů.